fredag 19. juni 2009

Willy Ørnebakks engasjement for samisk språk.

I et leserinnlegg i avisen Framtid i Nord angriper Willy Ørnebakk NSRs språksatsning i valgkampen, hvor han mener det er å "slå inn åpne dører" bl.a fordi regjeringen i mai kom med en melding om samisk språk. Han ønsker i samme åndedrag NSR velkommen etter.

Til Ørnebakk må jeg si at jeg tror dørene var rimelig "kollåpne" når regjeringen fremmet denne meldingen. Allerede på NSR andre landsmøte i 1970 var språksatsningen et tema gjennom henstillingen til norske myndigheter om å få etablert Nordisk Samisk Institutt. På samme landmøte ble det også fremmet sak om undervisningsplaner i grunnskolen. Språksatsningen har gjennomsyret NSRs politikk i forhold til samisk språk i media, etablering av språksentra og samiske barnehager for å nevne noe og skolepolitikken var dessuten hovedtemaet for NSRs landsmøte i 1973.

Hvor var Arbeiderpartiet på denne tiden i forhold til satsningen på samisk språk??

Selv om mye har skjedd på språkfeltet siden NSR startet sin språkkamp på slutten av 60-tallet, har vi fortsatt en lang vei å gå. Språket vil derfor være et sentralt tema for NSR helt til man kommer til det punkt at man si at nord- sør og lulesamisk er blitt livskraftige språk. Jeg vil understreke at det er prisverdig at regjeringen nå fremmer en melding om temaet, og nå sitter vi med store forventinger til regjeringens konkretisering og oppfølgning av innholdet.

2 kommentarer:

Gunn-Britt sa...

Godt sagt, Randi, og ikke minst venter vi i spenning på hvor mye penger regjeringen har tenkt å legge ii oppfølging av sine forslag i språkmeldinga.

Randi Kristin sa...

Ja, og ikke nok med det..Det nytter lite å snakke om satsning på samisk språk såfremt det kun blir med ord og ikke handling. AP sender eksemeplvis ut sine pressemeldinger på norsk, mens NSR også sender ut pressemeldinger på samisk..Hvor blir troverdigheten i same-APs språkpolitikk???