fredag 22. mai 2009

NEI til norske partier på Sametinget!

Fremskrittspartiet i Troms har for et par dager siden gått ut med et krav om at Norge "bryter ut" av ILO-konvensjonens artikkel 169. Årsaken til kravet er at Frp mener konvensjonen blir misbrukt i forhold til å tilkjempe seg særrettigheter på bekostning av den øvrige befolkningen.

For meg kan FrP mene hva de vil, både i forhold til denne saken og om hvorvidt Sametinget skal legges ned og om sametingsbygningen skal omgjøres til hotell. Det som ikke er greit er at samme parti stiller lister til sametingsvalget med det formål å legge død den samiske stemme i samfunnsdebatten. Selv om FrP stiller i en særklasse når det gjelder ekstreme utfall mot alt som har et samisk fortegn, har dette også en langt alvorligere side som fremtvinger en nødvendig debatt.

Når et norsk parti bruker samenes folkevalgte organ som en arena for å reversere den samiske samfunnsbyggingen og dermed også undergrave det samiske demokratiet, er det grunn til å rette et kritisk søkelys mot egen organisering. Vi har ved flere anledninger sett at parti-tilhørighet forplikter og begrenser de som representerer norske partier i Sametinget. Jeg vil tro at dette er en situasjon som er uhyre vanskelig å leve med, spesielt når det går på bekostning av utviklingen av det samiske samfunnet.

Med FrPs deltakelse i sametingsvalget er tiden kommet til å ta et prinsippielt standpunkt til hva man ønsker at Sametinget i framtiden skal være. Den debatten innbefatter også spørsmålet om norske partier skal kunne stille lister til sametingsvalget.