tirsdag 23. juni 2009

Jørn Are Gaskis "gavepakke" til samiske skolebarn.

Da APs Jørn Are Gaski ble sametingsråd i 2007 hamret han løs på NSR og fremstilte seg selv som redningsplanken for samisk læremiddelprodukjon. Nå viser det seg at han i stedet for å sikre en læremiddelproduksjon, skal i gang med å forhandle pris med forlagene om innkjøp av gamle og utdaterte lærebøker som deretter skal deles ut til samiske skolebarn.

For Gaski synes det å være viktigere at barna får en bok og ikke om denne boka tilfredstiller kompetansemålene i Kunnskapsløftet, jfr. hans uttalelse om at det er viktig " at de læremidlene som er tilgjengelig får den letteste og raskeste veien elevenes pulter". Gamle læremideler er hva Gaski kan tilby våre barn etter å ha lagt all politisk prestisje i saken.

Hva innkjøpet av disse bøkerne vil koste, vet selv ikke Gaski pr. idag. Det som i allefall er sikkert, er at det vil koste og at det nødvendigvis vil gå ut over noe annet. Vi vet at et ligger mange læremiddelprosjekter på vent, men på grunn av manglende økonomi blir de skøvet lengre og lengre bak i køen av ventende prosjekter. Gaski burde i stedet for å bruke sametingets midler til innkjøp av gamle læremidler, ha brukt sine direkte-kanaler til AP sentralt å stilt krav om at Kunnskapsdepartementet (som er ansvalig læremiddelprodusent), får igangsatt nyproduksjon av læremidler. Det er faktisk Gaskis ansvar å påse at samiske lærermidler blir produsert.

Resultatet av Gaskis "gavepakke" er at de kommunene som har vært pliktoppfyllende i forhold til å kjøpe inn samiske læremidler har ingenting å hente. I stedet sitter de frustrert tilbake og venter på nye læremidler, mens de kommunene som har brukt samiske læremidler som salderingspost blir belønnet.

Har Sametinget med dette overtatt kommunenes ansvar i forhold til innkjøp av læremidler??

2 kommentarer:

Silje sa...

Gamle læremidler, trette lærere - det vil gå ut over rekrutteringen til den samiske skolen på sikt.

Læremiddelsaken viser at myndighetene lett kan spille Sametinget som svartepetter selv om man ikke tilfører nødvendige ressurser til læremidler i kjølvannet av skolereform på skolereform.

Ingen har vel lyst å sende ungen sin i en skole med gamle læremidler, mens resten av utdanningsnorge surfer på datamaskiner og bruker oppdatert materiale.

Randi Kristin sa...

Ja, hr har noen utvilsomt glemt hvilket ansvar man har i denne saken. Sametinget skal påse at Kunnskapsdepartementet gjør jobben sin mht nyproduksjon av samiske lærermidler. Det Gaski gjorde med sine utspill i læremiddelsaken, var å gi en rygg for myndighetene å gjemme seg bak, og der befinner de seg ennå.