tirsdag 30. juni 2009

Arbeiderpartiets politiske regnskap

I gårdagens Nordlys var APs Willy Ørnebakk ute å gjorde opp same-APs politiske regnskap for den periode de har sittet i posisjon i Sametinget. Som på forhånd gjettet var det læremiddelsaken som i hovedsak ble trukket fram som en "se-hva-vi-har oppnådd"-sak fra APs side.

Dersom det ikke hadde vært for at AP overtok makten like før NSRs bestilling av en evulering av læremiddelproduksjonen ble lagt på bordet, hadde AP så og si vært uten saker å føre opp på debetsiden i sitt regnskap.

At AP fant det de liker å betgne som et "bokberg" viser i allefall at det under NSRs styre ble produsert læremidler. At den ene skolereformen etter den andre har medført at en stor del av disse produksjonene ble utdatert i forhold til nye kompetansmål, kan ikke NSR lastes for. NSR kan heller ikke lastes for at mange kommuner har saldert bort innkjøp av samiske læremidler, noe som igjen har medført at bøker har "støvet ned på lager", slik Ørnebakk utrykker det. Mange av de kommunene som har valgt bort innkjøp av samiske læremidler er AP styrte, og Willy Ørnebakks massive utfall bør derfor adresseres til disse, som er de egentlige ansvarlige for "bokberget".

Når AP nå må betale dyrt for å "gi" bort gamle samiske læremidler, er de med på å premiere de kommunene som ikke har prioritert samiske læremidler. Med AP og Ørnebakks retorikk i denne saken, skyter de seg selv i foten ved å framstille Sametinget som ansvarlig for "bokbergene". Sametingets ansvar er fortsatt å påse at det blir produsert læremidler, og ikke være en vaktbikkje ovenfor kommunene som ikke følger opp sitt ansvar ovenfor samiske skolebarn.

Ingen kommentarer: