fredag 12. juni 2009

Sametingsrådets retningslinjer om mineralvirksomhet

For 14 dager siden behandlet vi minerallovsaken i Sametinget, hvor NSR bl.a stilte krav om at det måtte avholdes et ekstraordinært plenumsmøte dersom det foreliggende minerallovforslaget ble vedtatt i Stortinget. Fra Ap-rådet ble dette avslått fordi de ikke hadde noen strategi eller konkrete forslag på hva som i såfall skulle behandles på dette plenumet. For noen dager siden avholdt AP-rådet en pressekonferanse hvor de fremmet retningslinjer for gruvedrift i samiske områder. I retningslinjene heter det at Sametinget vil forhandle direkte med gruveselskapene. Dette gjør de uten å ha forankret saken i plenum eller i forhold til de interessene som kan tenkes å bli berørt.

Ap-rådet er et mindretallsråd, og de kan derfor ikke fatte vedtak som går utover de fullmakter som plenum har gitt dem, spesielt i en så stor sak som dette.

Den politiske hukommelse kan noen ganger være kort, men jeg husker APs kritikk av NSR i saken om Sametingets retningslinjer for endret bruk av utmark, hvor AP var svært så opptatt av at saken skulle være forankret hos folket der ute. Det har man tydeligvis glemt i denne saken.

AP har gang på gang snakket om at Sametinget må "nærmere folket". Er det slik at dette kun gjelder når AP sitter i opposisjon???

Ingen kommentarer: