tirsdag 30. juni 2009

Arbeiderpartiets valgmaskineri

Statssekretær Raimo Valle var ute i Nordlys i går sammen med Willy Ørnebakk og varslet at de vil sette inn hele sitt massive valgmaskineri inn i sametingsvalget..Hvor mye midler dette omfatter, vet bare de selv. Det som i allefall er sikkert er at det dreier seg om en betydelig andel av de 330 millionene av partistøtten som bevilges til de norske partiene på Stortinget. Oppslaget var både usympatisk og arrogant, og viser nokså klart hvordan AP opererer på maktens tide. Det viser også hvor den samiske statssekretæren har sitt fokus i forhold til samiske saker.

Selv har jeg friskt i minne at same-AP gjentatte ganger har forsøkt å fjerne deler av den potten som går til NSR fordi AP mener at NSR må ta et valg om de er et politisk parti eller en organisasjon. Med dette mener AP at NSR ikke kan få midler som begge deler. Dette mener same-AP mens de selv har en en hoveorganisasjon i ryggen som bidrar med store summer, antakelig i flere-millioners-klassen, for å drive valgkamp inn mot Sametinget. Gårdagens oppslag var i den sammenheng klargjørende for hvorfor same-AP har vært så ivrig etter å få redusert midlene til NSR. Et ytterligere økonomisk vingeklippet NSR har ingenting å stille opp med i forhold til et same-AP som får tildelt store summer fra den sentrale partiorganisasjon.

Jeg er derfor helt enig med Geir Tommy Pedersen og Aili Keskitalo om at dette utgjør et demokratisk problem. Et kjøpt og betalt same-AP har bare med å gjøre som de blir befalt fra Youngstorget, ellers kan pengekranen fort bli stengt i igjen!!

Ingen kommentarer: