fredag 5. november 2010

NSR utvikler opposisjonsrollen

Sametingets kontrollutvalg har for første gang i sametingets historie gjennomført en åpen høring. Det er forsåvidt artig å være med på en historisk begivenhet, selv om dagen i dag ikke har gitt rom for slike refleksjoner før nå ved leggetid. Det er ikke til å legge skjul på at man er sliten etter en lang og intens dag, spesielt fordi vi gjennom hele dagen har vandret i "upløyd mark". Det har i seg selv har gitt rom for noen refleksjoner.

NSR har gjennom 18 år sittet med flertall i Sametinget. Gjennom rollen som et posisjonsparti har vi staket ut veien for Sametinget som institusjon og kjempet for anerkjennelsen av samiske rettigheter. Når Ap overtok makten, gikk de til et ferdig dekket bord.

Ved maktskiftet i 2007 var det derfor grunn til å tro at AP, etter 18 år i opposisjon, hadde staket ut noen retninger for opposisjonsrollen. Men slik var det altså ikke. Dagen i dag er et synlig bevis for det.

Når vi gjennom høringen har skrevet et nytt kapittel i sametingets historie, forteller dette også noe annet. Nemlig at NSR gjennom sine 18 år i posisjon forvaltet sin posisjonsrolle på en slik måte at AP ikke fant grunn til å gjennomføre høringer. Dette er sånnsett en god attest for NSR å ta med seg videre i sitt politiske arbeid.