torsdag 20. august 2009

Aili eller Egil??

Thats the question...
Dette sametingsvalget vil ikke bare være et verdivalg, men også et presidentvalg hvor kommende sametingspresident enten blir Aili eller Egil. Den mest iøyenfallende forskjellen mellom de to kandidatene at Aili i alle saker er klar i sitt samepolitiske budskap, mens Egil ikke makter å formidle hva han og AP står for. I de tilfellene hvor Egil har hatt klare formuleringer, har partikollegaer sentralt rykket ut og sådd tvil om hvorvidt dette er i tråd med APs politikk. Så langt har det gått at Egils egne partikollegaer i AP sentralt har karakterisert han som udugelig (jfr. minerallovsaken). Jeg har tidligere uttrykt hva slike omtaler gjør med sametingspresidentens status som øverste leder av samenes eget folkevalgte organ, så det lar jeg ligge. Det jeg er mer opptatt av er at same-APs budskap til stadig radbrekkes av det øvrige partisystemet i AP. Det gjør at same-APs budskap mister troverdighet, samtidig som man blir i villrede i forhold til hvem og hva man kan feste lit til. Hvordan kan APs listekandidater leve med deres samepolitiske budskap blir slaktet av egne partifeller??Og hvem skal velgerne kunne tro på??

Jeg overvar en samepolitisk debatt mellom listekandidatene i Troms tidligere i kveld, og Willy sa helt klart at det beste for samepolitikken er at man er en del av et partisystem hvor man kan påvirke systemet innenfra. Han mener altså at det beste for utviklingen av det samiske samfunnet er at beslutninger tas bak lukkede dører på APs partikontor og at konsultasjoner får best resultat når AP sitter på begge sider av forhandlingsbordet.

Siste sametingsperiode har med full tyngde vist at Willys påstand ikke stemmer, da AP sentralt har raljert med same-AP etter eget forgodtbefinnende og gått på tvers av samepolitiske saker som de har fremmet. I denne sammenheng har Egil ikke maktet å ta et samepolitisk oppgjør med Youngstorget.

Det skulle derfor være enkelt å ta et valg mellom Aili og Egil, aller mest fordi Aili er klinkende klar på hva hun står for, og at hun har NSR i ryggen i forhold til den samepolitikk hun fremmer!

Ingen kommentarer: