fredag 28. august 2009

FrPs fiske-revolusjon

FrP fornekter seg ikke. Nå har de rettet blikket mot fiskeriene, hvor Råfiskloven og Deltakerloven ikke ser ut til å passe inn i FrPs markedsliberalistiske tenkning. Disse lovene kan dermed se ut til å gå en usikker tid i møte dersom FrP kommer til makten. I går kunne man høre i media at FrP foreslår at fiskerne bare skal få utbetalt en del av minsteprisen når de leverer fangsten til fiskeoppkjøperne!!!Den resterende del av betalinga får fiskerne når fangsten er solgt og fiskeoppkjøperne har fått den prisen de skal ha!!!

Konsekvensene av en politikk hvor minsteprisordningen skal fjernes, vil spesielt ramme kystfiskerne som dermed blir nødt å forhandle om prisen på kaia. En slik usikkerhet vil føre til at mange fiskere ikke ser det hensiktsmessig å fortsette i næringen. Dette er kanskje også meningen, sett i sammenheng med Frps ønske om å privatisere fiskeriene med kvoter fordelt på et fåtalls hender. Dette vil i såfall bety at mange lokalsamfunn, bl.a i Finnmark, vil forsvinne.

Da er det grunn til spørre seg om de 34% av FrPs velgere i Finnmark ønsker dette for hjemfylket? I såfall er det å skyte seg selv i begge føtterne!!

Ingen kommentarer: