fredag 21. august 2009

Først folk, og så finnan..

Først folk, og så finnan!
Dette var et velbrukt ordspråk i de områdene jeg kommer fra i hine hårde tider..om det gjaldt ekspedering i butikk eller servering av mat i større settinger..Når jeg hørte FrP-topp Per Willy Arnesen påstander om at samene ikke er et urfolk, og at samene var det siste folket som kom til nordkalotten, kom dette ordspråket tilbake i mine tanker.

Nå er det ingenting som gjør meg overrasket når det kommer til utspill fra FrP, men det jeg lurer på er hva de samene som stiller til valg for FrP mener om disse utspillene??Er samene et urfolk og er det sånn at først kom folket og så kom finnan??

Ingen kommentarer: