torsdag 20. august 2009

FrP glimret med sitt fravær!

I dag var det den første listetoppdebatten i valgkrets 4, hvor kandidatene måtte svare for seg i forhold til bysamenes situasjon, samisk hus, barnehager, skole, utdanning og læremiddelsituasjonen m.m. Alle listene stilte opp til debatt, bortsett fra FrP!

FrP hadde, for alt jeg vet, gyldig forfallsgrunn, men de har da flere kandidater på listen?? Vi fikk derfor ikke hørt hva de mener i disse spørsmålene (selv om svarene skulle være kjent for de fleste). For meg handler det likevel om å høre det med egne ører.

Kanskje har Frp oppdaget at de ikke har så mye å stille opp med i slike debatter, hvor partiene normalt kappes om fortelle om alt de vil bidra med i den samiske samfunnsbyggingen de neste 4 årene. Kanskje er det slik at når alt kommer til alt, er det ikke så kjekt å skulle sitte å si at dersom "vi" kommer til makten, vil Riddu Riddu miste bevilgningen og samiske barnehager må legges ned. Det er i allefall konsekvensene av Frps politiske framstøt om at kulturlivet må klare seg selv hvis de kommer til makten. Enhver same med respekt for seg selv eller det samiske samfunnet
må ha problemer med å fronte en slik politikk. Så i bunn og grunn forstår jeg FrPs fravær i debatten!!!

Ingen kommentarer: