tirsdag 7. juli 2009

Sannheten om læremiddelsaken!

Aili uttaler til NRK Samiradio at AP bruker sametingets midler til valgkamp, jfr.
www.nrk.no/kanal/nrk_sami_radio/1.6681619
APs PR-stunt som skulle få flere til å vende NSR ryggen, ser ut til å ha fått en motsatt effekt sett ut fra de mange kommentarene som er kommet inn etter at artikkelen ble lagt ut på nett. Det er mulig vi ikke har klart å kommunisere godt nok ut det som er realiteten i saken, ettersom flere av kommentarene synes å peke i den retning. For det er riktig som det sies at det var NSR som bestilte en evaluering av læremiddelsituasjonen fordi denne ikke opplevdes som tilfredstillende. Den ferdigstilte rapporten kom omtrent samtidig med maktskiftet i sametinget, og det ble i kjølvannet av dette "avdekket" et stort boklager med gamle og til dels utdaterte samiske læremidler. Jørn Are Gaski, som ble ansvarlig rådsmedlem for læremidler, hauset opp saken og framstilte NSR og sametinget som syndebukker. På denne måten fikk han ledet oppmerksomheten bort fra de som må ta en betydelig del av ansvaret for det såkalte "bokberget" - nemlig kommunene, hvorav flere er AP-styrte. Det er kommunenes plikt å kjøpe inn samiske læremidler til samiske elever.

I ettertid kan man konstatere at saken har vært håndtert på en særdeles uverdig måte fra APs side. Både Willy Ørnebakk og Jørn Are Gaski har med sine utspill satt Sametinget i et dårlig lys, noe som har gitt vann på mølla til Sametingets motstandere. De store boklagrene viser tvert i mot at Sametinget, før AP kom til makten, gjorde det som var Sametingets ansvar - nemlig å se til at det ble produsert samiske læremidler.

Ingen kommentarer: