onsdag 26. november 2008

Skammens monumenter...

Arbeiderpartiets sametingsgruppe har sammen med sametingsrepresentant Anders Urheim benyttet en retorikk under dette plenum der de karakteriserer NSR som en produsent av skammens monumenter og viser til at NSR bør skamme seg over den jobben de har gjort opp gjennom tidene. Disse uttalelsene får meg til å tenke hvordan AP i lokalpolitikken på mine hjemtrakter har harselert med samiske saker, der AP helt bevisst har forsøkt å stoppe den samiske samfunnsutviklingen gjennom sin flertallsmakt. Dette kan også kalles strukturell rasisme. Den negative holdningen til det samiske har fra APs side i kommunen har vært så tydelig at dersom vi ikke hadde visst bedre, ville vi antakelig ha følt skam over å i det hele tatt å ha tenkt tanken om å fremme samiske saker i området. Denne tankegangen ser dessverre ut til å gjennomsyre Arbeiderpartiet i Sametinget,som faktisk mener at NSR skal føle skam for den jobb som er gjort for det samiske samfunn. NSR har stått i front for kampen om samiske rettigheter, mens andre igjen har valgt å ligge i dekning bak ryggen på NSR. Det er lett å kritisere når man kommer til dekket bord. Det som i allefall er sikkert, er at det samiske samfunnet ikke hadde vært der vi er i dag om AP hadde hatt regien i forhold til disse sakene. Det er bare å vise til den rettighetsdebatt som pågikk på 90-tallet der APs sametingsgruppe hardnakket gikk inn for å fjerne begrepet selvbestemmelse en gang for alle. For meg er det utrolig å tenke på at AP faktisk mente at medbestemmelse var mer enn nok. Og det som virkelig blir skremmende, er å tenke på hva som ville ha skjedd dersom AP på dette tidspunktet hadde vært i posisjon på Sametinget. Det hadde bl.a medført at verken finnmarksloven, Kystfiskeutvalget eller SRU II hadde eksistert. Vi ville også ha vært akterutseilt i forhold rettighetsspørsmål både på nasjonalt og internasjonalt nivå. Når AP nå etter hvert har innsett at NSRs veivalg har vært riktig, kommer de diltende etter for så å legge seg tettere og tettere opp til NSRs politikk. Det er ikke noe galt i det, bevares, men AP bør være ydmyk for den historien som ligger bak Sametinget og det at vi samepolitisk er der vi er i dag!!

7 kommentarer:

Anonym sa...

Husk nå på det at verken Smith-utvalgets forslag eller samerettsutvalgets forslag sør for finnmark er vedtatt enda. Og jeg tviler ærlig talt på at Arbeiderpartiet hverken kan eller vil få disse sakene igjennom. Internt i ap er sametingsgruppa bare en liten fjert. Der er nok andre krefter som er mye sterkere, og de er ikke akkurat kjent for å være samevennlige...

Randi Kristin sa...

Ja, jeg beklager å måtte si det, men AP har i kommunepolitikken ikke gjort noe som helst for den samiske befolkningen. Heller tvert i mot. Det er nok også hovedgrunnen til at AP fram til nå ikke har fått et samepolitisk fotfeste i våre områder.

Anonym sa...

Og takk for at NSR i posisjon på Sametinget er historie!

Randi Kristin sa...

Enn så lenge...

Anonym sa...

Ha,når NSR kasta fra seg makta gjorde de det for flere valgperioder fremover. Hvem vil vel stemme NSR så lenge Keskitalo er presidentkandiddat? INGEN. Hun er arogant og gjør seg til uvenns med alle. NSR har ingen venner lengre,takket være Keskitalo. For oss som ikke stemmer NSR er det derfor glimmers at det er hun som er presidentkandidat og ikke noen andre. Det betyr null valgseier i 2009 (fordi ingen vil og tør samarbeide med NSR mer)!!!

Anonym sa...

hmmm... mener virkelig anonym at egil olli gjør bra figur??? han ER utgått på dato. ikke er han flink heller

hilsen anonym 2

Randi Kristin sa...

Jeg hadde store forventninger til AP som ventet i hele 18 år på å komme til makten i sametinget. Med en så lang ventetid skulle man tro AP rant over av samepolitiske visjoner. Men det vi har har sett fram til nå er at AP så og si ikke har produsert én eneste sak det året de har sittet i posisjon. De har dessuten lidd det ene nederlaget etter det andre i eget partisystem, noe som i realiteten viser hvilken gjennomslagskraft det samiske har i dette partiet.