onsdag 26. november 2008

Om politikk og media og inhabilitet og sånn...

Spørsmålet om inhabilitet kan kan være vanskelig for noen og enhver av oss, noe sametingets budsjettbehandling har vist denne uken. I mange tilfeller kan det være like greit å handle etter føre-var-prinsippet i stedet for å la det stå til å håpe på det beste. Men i det siste har inhabilitetsspørsmålet i forhold til sametingets representanter tatt noe av, så mye at vi ved neste budsjettbehandling kan komme i den situasjonen at omtrent samtlige representanter må på gangen under avstemningen i plenum. Å innhente vara vil heller ikke hjelpe, da de sannsynligvis vil være inhabile de også. Nå er jeg litt usikker på hvor langt man skal strekke denne problemstillingen, men vi har jo sett at det kan dukke opp både utilsiktede og delikate avsløringer i kjølvannet av inhabilitetproblematikken, noe som bl.a har ført til at Sagat har fått så ørene flagret i tillegg til at de kanskje må stå til rette for PFU. Nå kan vel ikke Sagat klandres i så måte ettersom de under sin reseach ble møtt med sprikede faktaopplysninger som var egnet til å villede både avisa og nysgjerrige lesere. Hva som er fleip eller fakta skal jeg ikke mene noe om, men det kan kanskje være et varsku til oss representanter at man ikke nødvendigvis er inhabil i ALLE sammehenger.

6 kommentarer:

Anonym sa...

Hvem er inhabil eller hvem er ikke det i den samiske verden? Det er jaggu meg et godt spørsmål.
Nå er jeg bare så frustrert at det finnes ikke ord!Vi i Alta Samiid Searvi (NSR`erer)har gjennom flere ti år holdt på å bygge opp det samiske i Alta, hvor vi da blir angepet av våre "egne", hvis vi kan kalle dem for det?og nå blir vi sikkert angrepet i kjølvannet av inhabiliteten.Vi har dyktige personer i ASS som igjennom tidene har jobbet og enda jobber dugnad for det offentlige for å framme samisk språk og kultur.Dette er noe som vi i ASS er meget stolt over, men dessverre er det krefter der ute som vil prøve å tippe det som vi har bygd opp.Man kan lure på om de er samer??! Jeg for min del klarer ikke å se det,beklager!
Innhabil eller ikke,vi fortsetter jobben vår i ånden til NSR.

Brita Julianne

Anonym sa...

Et samisk ordtak som sier:"gáhtaša gákti ii guhko"

Anonym sa...

Og enda så stort fokus det har vært på denne problemstillings, så hadde NSR en representant i plenum under hele budsjettbehandlinga som sitter som styreleder for Ája og er dermed inhabil... Hva mener egentlig Randi. Skal vi følge føre var-prinsippet eller skal vi ikke ta det så nøye...

Randi Kristin sa...

Vel, nå var blogginnlegget skrevet i en litt ironisk tone, men skal vi snakke alvorlig om temaet er det klart at alle har et ansvar i å vurdere sin egen inhabilitet. Men slik det har utviklet seg i sametinget, er vi snart helt handlingslammet i vår egen budsjettbehandling. Det samiske samfunnet er såpass lite og tett at det vil alltid foreligge en slekts- eller vennskapsmessig relasjon i en eller annen retning. Det skal man ta på alvor.Men det er også sånn at man ikke er inhabil i alle sammenhenger. Å melde seg inhabil av bekvemmlighetshensyn er etter mitt syn like galt som å la være.

Anonym sa...

Jeg er inhabil i alt som har med det samiske å gjøre.JEG ER SAME!
Uansett hvor!
Jeg har slekninger fra nord til sør,enda til i Russland.
Skal vi snakke om inhabilitet?!

Anonym sa...

Det finnes jo faktisk lover og regler for når man er inhabil. Det skal følges selv om man bor i Sapmi og "alle er venner/slekt med alle". Bekvemmelighetshensyn? Hvis man ikke kan være objektiv i en sak, så skal man selvfølgelig erklære seg inhabil. Men registrerer at Randi og NSR er av en annen oppfatning i saken nå, til tross for at din gruppeleder Keskitalo ønsket å være veldig føre-var under komitebehandlingen av budsjettet og kastet Ørnebakk på gangen selv om han hadde trekt seg fra sitt lederverv. Tror det er flere som vingler...