tirsdag 25. november 2008

Sametingsrådets hemmelighetskremmeri fortsetter..

I dagens Sagat kan man lese om et AP-sametingsråd som i all hemmelighet har sikret seg doble lønnsøkninger ved å foreta en justering i sametingsbudsjettet som verken komiteleder eller APs sametingsgruppe var informert om på forhånd.

Jeg skal ikke kaste meg i debatten om lønningene som sådan, men heller hvordan denne saken er håndtert fra rådets side. Etter mitt skjønn er det ganske alvorlig når komiteleder Roger Pedersen som en siste avklaring i budsjettsaken spør sametingsrådet om det er noe i budsjettet han bør vite om. Når rådet svarer nei på dette spørsmålet (vel vitende om at så ikke er tilfelle), er det all grunn til å reagere. I ettertid viser det seg nemlig at rådet har foretatt en justering som omhandler ikke uvesentlige kr. 200.000,- av sametingets budsjett som skal gå til egen lønnsforhøyelse. Når denne justeringen i tillegg søkes kamuflert gjennom et bevisst hemmelighold, må man påregne bråk.

Det er grunn til å spørre om det i løpet av budsjettbehandlingen vil "ramle flere skjeletter ut av skapet"? Det vil i såfall ikke overraske. Denne saken viser bare på ny hvordan AP jobber, der hemmelighetskremmeri og tilbakeholdelse av informasjon er blitt en del av sametingets hverdag. Slik kan vi ikke ha det. Da AP var i opposisjon var de svært så opptatt av åpenhet og at sametinget må nærmere folket. AP-rådets stunt i forhold til egne lønnsøkninger føyer seg bare inn i rekken i saker hvor AP viser at de verken er opptatt av å komme nærmere det samiske folk eller ha åpenhet til samfunnet rundt.

1 kommentar:

Anonym sa...

Jeg leste "redegjørelsen" deres i Sagat hvor de sa at de skulle betale for lønnsøkningen sjøl eller noe sånt... Men var det ikke da lettere å gi avkall på den råflotte påskjønningen? Spesielt i disse finanskrisetider hvor alle snakker om måtehold... Sametingstoppene har allerede alt for stor lønn etter min mening, men mye vil jo som kjent ha mer:(