tirsdag 25. november 2008

Sametingsrådets Houdini-manøvre

Under dagens debatt om sametingsrådets beretning var det rene Houdini-tilstander fra AP-rådets side i forhold til de spørsmål som ble stilt fra opposisjonens side. I stedet for å gi konkrete svar, buktet og vred rådet seg ut av spørsmålene ved å dreie fokuset over på et innhold som det ikke var blitt spurt om.

Jeg tolker rådets unnfallenhet dithen at de enten ikke har satt seg godt nok inn i sakene eller så foreligger det et bevisst valg om å ikke gi et svar. Det kan jo skyldes at rådet med dette søker å unngå en debatt som ville sette fokus på rådets virksomhet.

Som et eksempel kan jeg vise til mitt innlegg hvor jeg bl.a ba sametingsrådet om å gi en redegjørelse for de faglige vurderinger som er gjort i saken om bruken av samiske barns skjelettmateriale i forskningsøyemed samt få innsyn i bakgrunnsmaterialet. I stedet for å forholde seg til det jeg konkret ba om, vridde sametingspresidenten dette til å være en kritikk av at rådet hadde sagt nei i saken. En slik vinkling provoserer, spesielt da mange av oss har friskt i minne rådsmedlem Hilde Nyvolls uttalelser i media i 2007 hvor hun klart uttrykte at det samiske skjelettmaterialet bare kunne forbli på anatomisk institutt da man fra samiske side verken har plass til å oppbevare skjelettene eller kompetanse til å konservere disse. Spørsmålet om tilbakeføring og etiske spørsmål var tydeligvis ikke noe rådet var opptatt av på den tiden. Etter at jeg tok opp saken fra NSRs side, har tydeligvis også rådet sett problemstillingne knyttet til bruk og oppbevaring av det samiske skjelettmaterialet.

I forhold til dagens plenumsbehandling hører det med til historien at jeg etter å ha stilt spørsmålet 2 ganger fikk forelagt de dokumentene jeg ba om.

3 kommentarer:

Anonym sa...

Jeg kan ikke skjønne at Sametinget ikke tillater forskning på hoftefeil. Det er godt kjent (om ikke vitenskapelig dokumentert, så er det i alle fall noe mannen på gata "vet") at vi samer har oftere hoftefeil enn nordmenn. Flere i min egen familie har det, så derfor er mine barn bestandig blitt ekstra sjekket for dette da de var nyfødte. Og det er jeg glad for! Selv om hoftene deres var ok, så håper jeg at man får mer forskning omkring problematikken. Både for å oppdage evt feil, og for å bedre kunne behandle det.

Derfor kan jeg ikke skjønne at Sametinget, som skal være vårt talerør, sier nei til slik forskning. Jeg er enig i at man må være oppmerksom på de etiske aspektene i denne saken, men det er jeg sikker på at de forskerne som hadde søkt også er.

Anonym sa...

I denne saken er det IKKE snakk om FORSKNING! Alle dokumentene i saken er offentlig og ligger på Sametingets postliste. Syns dere bør sette dere inn i saken før dere kritiserer Sametingsrådet for avslaget!

Anonym sa...

Ja den postlisten ja... Skulle ikke dokumentene legges ut på nett, slik det var før? Appropos åpenhet og sånt man var så opptatt av før i tiden?