onsdag 26. november 2008

Kjøpslåing og salg

I dag fortalte Olav Eliassen hvordan Aps sametingsgruppe hadde jobbet for å få samlet støtte til sitt budsjettforslag. Olaf, som er en ærlig og redelig mann, fortalte at AP hadde kontaktet han og spurt hvor mye han trengte til kultursentert i Billefjord. Han svarte at «vi trenger 500.000,-», noe han ogsåfikk. Jeg antar AP har benyttet samme metode i forhold til de øvrige smågruppene i sin iver etter å innhente støtte til rådets budsjettforslag. Jeg vil tro den totale salgssummen utgjør noen hundre tusen. Den endelige «pris» vil nok bli synliggjort gjennom de søknader som etterhvert vil komme til tilskuddsstyret, og som vil bli loset gjennom styret med et flertall der AP-stemmene inngår. Det har de jo forpliktet seg til. Det morsomme i saken er at representant Anders Urheim tok ordet like etter Olafs innlegg hvor han til alt overmål kritiserte NSR for kjøpslåing under budsjettforhandlingene. Da kunne jeg ikke annet enn le, da vi nettopp var blitt gjort kjent med hvor den virkelige kjøpslåingen hadde foregått. Om Aps budsjettavtaler er forankret i tilskuddstyrepotten vil tiden vise. Vi skal i allefall følge nøye med.

3 kommentarer:

Anonym sa...

Så på NSR.no at Anders Urheim hadde forlangt 20 millioner til næringsfond i Tysfjord hvis han skulle bli enig med NSR om budsjettet. Heldigvis hadde dere vett til å avslå det. Enkelte eier ikke skamvett!

Randi Kristin sa...

Ja, så får vi se om han har fått gjennomslag for det hos AP. Han støttet i allefall deres budsjettforslag. Vi får også håpe at høg sigarføring i APs budsjettforhandlinger ikke går ut over andre hardt trengende i det samiske samfunn.

Anders Urheim jr. sa...

20 millioner som krav til næringsfond i Tysfjord for å støtte NSR?

Ja, jeg leser at det nevnes av flere, særlig på NSRs hjemmesider. Hvor dette kommer fra, og HVORDAN, er for meg en gåte. Jeg må si at jeg ble meget overrasket (negativt) da jeg leste om dette selv!

Jeg kan imidlertid bekrefte at jeg har vært i budsjettforhandlinger med NSR i forkant av komitebehandlingen i Plan- og Finanskomiteen, som framla sin innstilling til Sametingsbudsjettet 2009.

Jeg har kun møtt 2 NSR-ledere i forhandlingen, men jeg fikk dagen etter svar at:

- "Dessverre, NSR kan ikke imøtekomme dine ønsker i forhold til Sametingsbudsjettet for 2009".

DETTE er de korte fakta. Jeg respekterer selvsagt NSR-leder Aili Keskitalo sitt svar, og har måttet ganske enkelt forholde meg til dette.

Så til disse merkelige tallene og område som er nevnt, så registrerer jeg jo at det er mange spekulasjoner. Det ene ordet tar det andre, ser jeg. At det nå hevdes at "Vi får håpe dette ikke går ut over andre hardt trengende i det samiske samfunnet" - er skuffende å lese.

Jeg forstår at en del NSR-ere nå er skuffet, men å "skyte på pianisten" (jf. slike utsagn som over) er definitivt skivebom av dimensjoner! Jeg trodde at redelighet også er et ideal også i NSR. Vi har nå i uka nettopp behandlet i Sametingets plenum "Etiske retningslinjer for Sametingets representanter"....

Så: Alle disse spekulasjonene og merkelige utsagnene - Dette kan jeg ikke gjøre noe med, fordi jeg har som nevnt kun hatt møte med 2 NSR-ledere; parlamentarisk leder Aili Keskitalo og leder i Plan- og Finanskomiteen, Roger Pedersen.

Anders Urheim jr.