onsdag 18. november 2009

Willy Ørnebakk om demonstranter og sabotører!

På sameradioens nettsider den 18. november kunne man lese at Aps parlamentariske leder, Willy Ørnebakk, karakteriserte opposisjonen på sametinget v/ NSR som demonstranter og sabotører. Begrunnelsen for denne karakteristikken var at NSR under budsjettbehandlingen stilte «unødvendig mange» spørsmål til Sametingsrådets budsjettforslag.
Det er ikke mer enn 1 måned siden det nye Sametingsrådet ved AP ble konstituert, og hovedbudskapet fra AP og samarbeidspartene var at dette rådet skulle satse på «åpenhet og kommunikasjon». Allerede under konstitueringen ble dette løftet brutt ved at flertallet nektet å legge fram grunnlagsdokumentet for samarbeidsavtalen. Det hemmelighetsstemplede dokumentet har ennå ikke sett dagens lys, noe som naturlig nok også frambringer spørsmål i forbindelse med rådets budsjettprioriteringer.
Gjennom Ørnebakks utspill mot NSR i denne saken, tydeliggjør AP og samarbeidspartene nok engang at de fortsatt ikke har noen intensjoner om å følge egne lovnader om «åpenhet og kommunikasjon».
Jeg vil minne Ørnebakk om Sametinget styres etter demokratiske prinsipper, hvilket innebærer at opposisjonen og andre skal gis mulighet til å sette seg inn i de saker som skal behandles på en skikkelig måte, uansett om det betyr merarbeid for Sametingsrådet. Å besvare spørsmål er faktisk en del av jobben deres, nettopp fordi det er Rådet som fremmer innstillinger ovenfor komitéene. Når Ørnebakk bebuder endring av reglene slik at opposisjonen ikke skal kunne stille spørsmål til sametingsrådet under komitémøtene, vil dette innebære en knebling av opposisjonen som i seg selv representerer et brudd på demokratiske prinsipper.
Ørnebakks karakteristikker av NSR som «demonstranter og sabotører» er direkte usaklig, og sender kalde gufs fra noen tiår tilbake. For ettertiden forventer jeg at han som parlamentarisk leder for det største partiet i flertallsgruppen opptrer med et minimum av verdighet og folkeskikk!

3 kommentarer:

Anonym sa...

Nå er visst den hemmelige avtalen offentliggjort. Men finst det flere avtaler? Forresten så hevdet et medlem i sametingsrådet at det ikke fantes noen avtale.... Fins det noen våkne journalister mon tro??

Anonym sa...

Randi Skum: Bloggen din er så velformulert og reflektert at man ikke skulle tro det var en politiker som hadde skrevet dette.

Randi Kristin sa...

Nå er det altså blitt offentliggjort at det var en hemmelig avtale for flertallssamarbeidet. Jeg mener å huske at Willy Ørnebakk var oppe på sametingets talerstol under konstitueringen og nektet for at det forelå en slik avtale. Med dette har parlametarisk leder, Ørnebakk nok engang trampet i den berømmelige salaten. Hans troverdighet blir mer og mer tynnslitt, med usannheter og stygge utfall mot opposisjonen.