onsdag 29. september 2010

Høytflyvning og dotter i ørene..

I går kunne vi høre fra sametingets talestol at Aps sametingsrepresentant Skjalg Jensen fikk ”dotter i ørene av å høre NSR snakke”. Dette henger kanskje sammen med hans uttalelser på et plenum tidligere i år, hvor han med en harmdirrenede pekefiner uttalte fra samme talestol at ”Én ting må dere (dvs. NSR) bare ha klart for dere…Det er VI som er i FLERTALL og det er VI som bestemmer…” .

Etter at AP, innenfor Jensens valgkrets, fikk nok stemmer til at han kom inn på Sametinget - i tillegg til at AP-gruppa ble sittende i posisjon, ble dette kanskje en noe bratt kurve opp i skyene for Jensen?

I allefall kan det tyde på at han nå er på tur inn for landing – og da vet man at problemet med ”dotter i ørene” fort kan melde seg. Jeg håper imidlertid at hørselen er på plass til neste plenum, og at han til da har bidratt til mange konstruktive og gode samepolitiske saker slik at vi får gjort det vi er kommet for – nemlig å utvikle en best mulig samepolitikk for det samiske samfunnet!

3 kommentarer:

Anonym sa...

Randi! Jeg har for vane å lande. Noen ganger trygt andre ganger rister det fælt. Men når det gjelder disse "Dottene" så har du nok hørt feil. For det jeg sa var at jeg noen ganger ønsket at jeg hadde dotter i øran når NSRs repsentanter hadde ordet.
Så kanskje er det NSRs folk som må ta hørsels test.
Skjalg Jensen

Anonym sa...

Jeg er sjokkert over nivået på denne debatten!!! Er det slik vi ønsker å fremme det samiske demokratiet?? Framfor å lytte og respektere andres meninger, så ønsker man seg dotter i ørene når meningsmotstandere har ordet!! Er det mulig!?!

Kanskje Skjalg Jensen bør ta folkeskikk-testen mens NSR tar hørselstest.

Hilsen sint velger!

Randi Kristin sa...

Etter mitt skjønn utgjør "nesten" dotter i ørene ingen forskjell..Det Jensen signaliserer her er at opposisjonen bare har med å holde munn fordi det er "VI" (AP) som sitter med flertallet..