onsdag 4. november 2009

Jeg bare lurer..

Jeg hadde faktisk mer på hjertet når det gjelder Sametingsrådets retrett i samiske rettighettsaker.

Da jeg så visepresidentens uttalelser i media om at Sametingsrådet er positiv til mineralvirksomhet, så var min umiddelbare tanke: Ville rådet utvist samme positivisme til mineralvirksomhet dersom den største brukeren av arealene hadde vært andre utmarksnæringer og ikke reindriften? Det er lov å lure.

Selv om både Nordkalottfolket og Arja i valgkamp og ellers har markert seg ved å utsette reindrifta for til dels harde angrep, hadde jeg håpet på ansvarlighet i posisjon. For meg handler ansvarlighet blant annet om å jobbe positivt for alle samiske næringer. Ved å sette næringer opp mot hverandre, og bruke politisk makt for å redusere én næring i forhold til andre, følger man kun den vindretning som blåser i Finnmark for tiden. De som taper på det, vil ikke bare være reindriften men hele det samiske samfunnet. Dessverre!

2 kommentarer:

Anonym sa...

I likhet med deg undrer jeg meg også! Ikke minst fordi Olli har gått ut i media og sagt at de ikke har gjort retrett likevel. De godtar mineralloven, men ikke likevel fordi de vil ha retningslinjer som går ut over det loven sier... Hmm. Jeg ser fram til den helhetlig gjennomgangen av mineralpolitikken vi får i februar.

Randi Kristin sa...

Eller er det slik at Rådet strides internt??For meg kan det virke som at det er flere i Rådet som mener noe i minerallovsaken, og som ikke harmonerer med det Olli tidligere har sagt. Når Olli nå skal forsøke å samle Rådets syn, blir det bare mer og mer forvirrende. Hva mener Rådet, og hvorfor skal vi behandle retningslinjene Olli sendte ut tidligere i vår når de likevel ikke skal ha noen betydning..eller skal de det?