fredag 17. februar 2017

"Din skitne fjellfinn" - Anno 2017

Vi har nylig lagt bak oss ei fantastisk uke i Trondheim – Tråante, hvor samer fra hele Sápmi var samlet for å markere 100-års jubileet for det første offisielle samiske landsmøte som ble avholdt nettopp her,  den 6. februar i 1917. Det var virkelig en flott opplevelse å komme til en by som var pyntet i samiske farger, og hvor man ble mottatt med vennlighet hvor enn man gikk. Det var rett og slett flott å være same i Trondheim i disse dagene.

Dette er opplevelser som gjør at det er lett å tenke at verden tross alt har gått videre siden 1917, og at fordommer og intoleranse ovenfor den samiske kultur og det samiske folk har avtatt i takt med et stadig mer globalisert og opplyst samfunn. Men er det i virkeligheten slik? Bare et fåtalls dager etter at jeg kom hjem fra fantastiske opplevelser i Trondheim, skulle dette spørsmålet bli alvorlig utfordret.

Jeg jobber i Norske Reindriftsamers Landsforbund – en super arbeidsplass hvor vi omtrent daglig har kontakt med flotte mennesker som driver reindrift rundt om i det ganske land og som har en yrkesstolthet og kjærlighet til egen næring som man skal lete lenge etter. Dette til tross for mange tøffe utfordringer i hverdagen. Vi setter pris på at reindriftsutøvere stikker innom kontoret og tar en prat med oss. I begynnelsen av denne uken hadde vi besøk av en ung reindriftsutøver fra Rebbenesøy - et lite reinbeitedistrikt som ligger i Karlsøy kommune i Troms.

Det denne reindriftsutøveren etterhvert skulle fortelle fra sin egen driftshverdag på øya, gjorde et så sterkt inntrykk at jeg følte det var på tide ta i bruk bloggen igjen. Slike historier kan ikke forties. Det fortjener faktisk all den publisitet det kan få, ikke bare for å synliggjøre at hverdagsrasismen lever i beste velgående og at det er uakseptabelt, men også at verken kommunen eller politi later til å ta reindriften på alvor i dette området. I stedet har det fått utviklet seg anarkiske tilstander, der trusler og sjikanering er blitt en del av hverdagen til disse reindriftsutøverne. Selv om denne reineieren har mange gode venner på øya, og som ikke bedriver slik trakassering, er dette historien om de som faktisk gjør det.


Tenk deg den situasjon, at hver gang du kommer for å handle på nærbutikken, blir du møtt av en gjeng middelaldrende menn som viser deg fingeren (d.v.s ber deg dra til helvete) og kaller deg de verste ting? Ikke fordi du er et dårlig menneske, men fordi du driver en spesiell næring og/eller har tilhørighet til en annen kultur. Det er nettopp det denne reineieren opplevde.  Han ble over tid utsatt for sjikanering der han ble vist fingeren og kalt «din skitne fjellfinn» - en karakteristikk som er i aktivt bruk på øya den dag i dag.  Det gikk så langt at reineieren til slutt måtte be butikkeieren om å gripe inn, fordi det ikke var akseptabelt at han ble sjikanert på en slik måte – i en butikk som tross alt er et offentlig sted. Denne anmodningen ble fulgt opp av butikkeieren, noe som ganske sikkert førte til tap av inntekter på grunn av boikott fra de som ble påtalt.

Da reineieren overtok distriktet fra tidligere reineier, fulgte det også med en gammel reindriftshytte som stod plassert i utmarken. En dag reineieren kom til hytta, var dørene spikret igjen. Det viste seg at hytta var blitt forseglet av grunneieren fordi den stod på hans eiendom, ergo hevdet han at hytta tilhørte han og ikke reineieren. For å unngå flere kontroverser om hytta, fikk reineieren flyttet den ut av eiendommen. Det endte med at hytten kort tid etter brant ned til grunnen.

Men historiene stopper ikke der. På grunn av den nedbrente driftshytten, har reineieren forsøkt å sette opp lavvu og annet husvære, men har blitt møtt med kravet om å «..hute dokker til hælvete bort fra utmarka..». Til og med grunneiere av tilstøtende eiendommer til offentlige parkeringsplasser har kommet med tilsvarende «krav» når reineierne har plassert sin campingvogn der. Dette til tross for at eiendomsretten ikke rekker helt dit.

Også reineierens far har rukket å stifte bekjentskap med noen av grunneierne på Rebbenesøy. Han ble, på lik linje med sønnen, møtt med mindre flatterende karakteristikker av reindriftsamer, men også noe langt mer alvorlig - trusler.

Truslene gikk ut på at han skulle passe seg slik at ikke han «..ville forsvinne fra gjeterhytta slik den forrige reineieren gjorde». Forsvinningssaken refererer seg til en hendelse for noen år tilbake, hvor en reineier ble sporløst borte på Rebbenesøy. Da han forsvant, befant han seg i en gjeterhytte ute i havgapet som i all hovedsak er tilgjengelig med båt. Han ble aldri funnet.

Trusselen om at flere reineiere kan forsvinne, har påvirket denne unge reineieren i så sterk grad, at han frykter for egen sikkerhet. Derfor gir han alltid beskjed om hvor han drar, slik at det kan iverksettes leting om han ikke kommer hjem til avtalt tid. På toppen av trusler og trakassering, blir rein skadeskutt og snøscooterkjøring skjer rett gjennom reinflokken. I følge politiet er ikke dette deres bord. Hvem sitt «bord» er det da?

Under et folkemøte skulle snøscooterkjøring og spørsmål om oppsett av et reingjerde diskuteres. På dette møtet deltok det også representanter fra kommunen. Reineieren fikk ved en tilfeldighet vite om møtet og dukket derfor opp for å delta i diskusjonen, noe som er naturlig i saker hvor reindriften er berørt. Da han ankom møtet, ble han møtt med samme «velkomst» som i butikken – kort sagt ønsket dit pepperen gror.

Det er grunn til å reagere på at kommunens representanter deltar på folkemøter hvor de støtter den ene parten i en konfliktsak. Når debatten nådde saken om scooterkjøring (som i dette området er til stor ulempe for reindriften), var kommunen ikke like ivrig å tale reindriftens sak. Det er intet mindre enn uhørt at kommunen bedriver saksbehandling MOT reindriften på folkemøter, noe som balanserer hårfint på grensen til strukturell rasisme.


Jeg kunne ha gjengitt flere sjokkerende fortellinger fra denne reineierens driftshverdag, men jeg stopper der. Klumpen i brystet sitter fortsatt i, og jeg kjenner på en motløshet som står i sterk kontrast til den gode følelsen man fikk under markeringen av Tråante 2017.

Både kommunen og Fylkesmannen har en jobb å gjøre her, både i forhold til å informere grunneiere på Rebbenesøya om reindriftens rettigheter, herunder at bruksrettighetene gjelder i utmark uavhengig av hvem som eier grunnen. Jeg tror også at et kurs i alminnelig folkeskikk hadde vært på sin plass. 
      

30 kommentarer:

Anonym sa...

Fyfaen. Her klages det på hverdagesrasisme og at det ikke er lov til å spørre hvor folk er fra. Samtidig som dette, som jo er direkte rasisme, er lovlig og noe politiet ikke vil ta tak i. Man skulle trodd myndighetene hadde lært om hva som foregikk på 1800 tallet og langt ut i 1900 tallet og sett at det er feil.
De burde skamme seg over disse holdningene som de fleste oppegående mennesker har lagt fra seg i 2017!

Torbama sa...

Kanskje Sametingsrådet med en par direktører og NRL bør ta seg et lite møte eller to på denne skrekkens øy?

Anonym sa...

Dette her er ren og skjær LØGN. Har selv tilknytning til øya og jeg VET hva som foregår.
Randi, du kunne gjerne ha kommet til Rebbenes før du uttaler deg om dette. For her ligger det ødelagte campingvogner, hytter, mopeder, snøskutere og all slags mainnskjit du kan tenke deg. Etterlatt av samene. På en annen manns grunn. Hvordan i helvete er det ventet at øyfolket skal akseptere dette? Og angående hytta som brant ned har samen selv sagt at dette var på grunn av en oljeovn som sto inni hytta. Dette har du selvsagt latt være å skrive, for å styrke reineiernes sak. Hvordan kan det ventes at de som har bodd her i alle år skal rette seg etter samene som kom hit for bare 4 år siden? De oppfører seg som om de er øysamfunnets herskere. Er det rart folk blir forbanna. Alt som har blitt sagt på nærbutikken vet ikke jeg, men mye av det er helt rettferdig ovenfor samene. Selvsagt må det de driver med få konsekvenser.
Avslutningsvis er det rett og slett horribelt at du som skriver dette offentlig ikke har gjort grundig bakgrunnsarbeid. For dette innlegget her er tuftet på en stor, feit løgn.

Anonym sa...

Mener du, "anonym", virkelig at påstått forsøpling rettferdiggjør drapstrusler, mobbing og rasisme? Du heller bekrefter enn avkrefter Randis innlegg med ditt tilsvar. Og å påstå at reindrifta kun har ei 4-årig historie på øya er i beste fall historieløst. Bent-M. Eliassen

Anonym sa...

Prøv å si bare neger, så er helvete løs. Fullstendig uakseptabelt at folk skal behandles på den måten, men når det gjelder overgrep mot samer lukker myndighetene ørene og øynene.

Ragnhild Ravna sa...

At du uttaler deg som "anonym" , sier vel det meste om din uttalelse,
Ragnhild Ravna

Anonym sa...

Å si at en same er en same, er som å si at ost er ost, og som reklamen sier så er ikke ost bare ost. Altså, det finnes dem som etterlot rot og skrot, men så har man de som må rydde opp etter andre som pr.idag er dagens reindriver. Han og sine medhjelpere må rydde opp etter andre og får dermed høre fra øyas borgere endel gloser som ikke finnes i fremmede ordboken. Hvordan løse dette? Øya er og blir reindrift område, ifg Lovdata. Så det dem må tenke på er hvem som eier dyrene. Vet dette har pågått lenge, mens det enda fantes husdyr (geit,sau,kyr) selv da fikk bøndene høre fra "naboen" om disse dyrene som beitet på eiendommen...

Anonym sa...

Ka som foregår der da?? Og d har han ikke sagt. Brent ned sjøl? Virke som du ikke har den rette tilknytninga dit når du ikke veit hele saken..helt utrolig at du kan forsvare sånn oppførsel "anonym", nu skinn jo egentlig opphave ditt gjennon-at du nettopp e en av de her øyboeran. Som like godt sitt der å skyte etter rein, true og belære reindriftsutøveran der m sjikanering og stygge ord! E d virkelig gamle skutera og "vrak"som" ligg rundt" du unnskylde d med? Himmel og hav for ett hode. Ka driver reindriftsutøveran der med, siden du mene d måtte få konsekvensa?? D e ikke en løgn, DET kan æ og samtlige skrive under på.

Anonym sa...

Helt enig, kunne ikke sagt d bedre sjøl Bent. Her e jo garantert en av de øyboeran som bekrefte heiiile historie, heller enn å avkrefte.

Anonym sa...

Hain må ikke rydde opp etter andre, d blir bare tull å påstå. Hadde hainj rydda opp etter "andre" hadde vel søppel ikke lenger vært nåkka hain kunne vært "tatt" førr? Dårlig fremstilling av de ainnern som har vært der før han! Som nok har oppleve sitt der. Være sæ søppelet såm ett argument t å oppfør sæ sånn,- så e d dårlig gjort.. Og søppel? Ka om campingvogna dæm bruke t drifta ikkje e så pen å se på, som likevel brukes av dæm, e d før f** nåkka å bli gal av?:D ka du trur e søppel kan jo for andre være gull!

Anonym sa...

Jeg er fra denne øya, og har med selvsyn sett hva som egentlig foregår. Til å begynne med, etter at disse karene overtok reinflokken her ute, campet de ulovlig på vår eiendom i lang tid. De etablerte seg altså på annen manns eiendom uten så mye som å hilse på oss! Det var også mildt sagt sjokkerende å se at de tømte doen sin i bekken som tilstøtende eiendom har som drikkevannskilde, og som i alle tider har vært en yndet lekeplass for barn. Dette må kunne sies å være en frastøtende oppførsel, totalt blottet for respekt av miljø og mennesker rundt seg!

Hik sa...

Tviler ikke på det som Randi forteller, har sjøl opplevd å bli kalt fjellfinnunge,du me di stygge fjellfinnøyan, finnlugg, ka du no skal græve æææærstatning for? Det alt dåkker gjør, å kreve alt fra oss. Å masse anna stygt som jeg ikke vil nevne her. Dette helt frem til nylig. For ikke å snakke om samtaler man overhøre om oss.
At du rettferdiggjør trusler, sjikane og ondskap fordi det er gjenstander som DU mener er feilplassert (vi har bare sine ord på det), det viser at du er en av disse personene, selv om det "bare" er indirekte.

Hil sa...

Korrigerer:skulle stå *dine ord, ikke sine.

Siv Røksland sa...

Merkelig at det ikke går ann å prate med hverandre og vise respekt.Bygdesladder,hvisking og tisking fører til mobbing og utestengelse...

Anonym sa...

Har du noe hyggelig å blogge om... ?

Anonym sa...

Er selv fra øya og vil påpeke at over 90 % av øy og hytteboere ikke har noen problemer overhodet med reindrifts samene og tror faktisk at det her er sterkt overdrevet! Har hørt rykter om krangel mellom et par tre stykker, men å deretter beskylde folk for ildpåsettelse, drap og rasisme er sterke midler når det gjelder bitterhet fordi noen få grunneiere mener reindrifts samen tar seg litt vel til rette uten i det hele tatt å spørre om det er greit. Har selv opplevd scoter som farer helt inntil husveggen med faren til reindriftssamens far på og hvor han rett og slett glor inn gjennom vindu! Det er innvaderinnvadering på privatliv. Når det kommer til ordet rasisme så synes jeg man er veldig snar ute å bruke det ordet, farlig ord å kalle folk som faktisk ikke er det! Å svartmale et helt øysamfunn for hva et par personer har gjort; hva er det da? Jeg blir trist av at folk har slenkt ord mot han, men å si at han frykter for livet, det er helt utrolig at han har klart å overdrive dette så utrolig at jeg er faktisk litt redd selv for å snakke med reindriftssamen! Hva om jeg sier noe som sårer eller som han ikke er enig i, hva kan han finne på å spre rundt seg med da? Jeg begynner faktisk å lure på hva som fåregår oppe i hodet hans, for helt realistisk er det ikke! Folk her ute var faktisk glad for at han kom for 4 år siden for å drive rein her, folk her har ingenting imot reindrift eller samer, men der ligger så ekstromt mye rot og skrot etter dem at klart folk reagerer, det forsøpler jo hele øya. Dette har ingenting å gjøre med at de er samer, det er der dere missforstår, men klart så snart man kan bruke ordet rasisme så gjøres det, og da spiller det ingen rolle hva andre sier, for uansett hva som er sanheten i dette så har folk hørt ordet rasisme og da spiller det ingen rolle, for da er personen som er blitt utsatt for "rasismen" uansett den som blir trodd! Og som jeg tidligete skrev så er det grusomt gjort å faktisk ta alle under samme kam, med tanke på at de aller fleste som bor der ikke har noe imot reindrifts samer.

Anonym sa...

Kurs i folkeskikk bør reindrift samene ha ja, flere har opplevd at dem kjører med både firjulinger og snøscooter på plenen deres og rett ved husveggen! Og det stopper ikke der! Kanskje man skulle fått all fakta om hvordan ting virkelig har vært der ute før man skriver et slikt blogginnlegg! Jeg har møtt reineier hundrevis av ganger på butikken og har aldri overhørt det han påstår, så da har det nå ikke skjedd hver gang i alle fall!

Anonym sa...

Deinne fortellinga kuinne gjerne ha vært henta fra den bygda æ kommer fra og sekkert fra mange andre bygde. En av ungdomman som overtok reindrifta her, arva gamle konflikta. Han fikk aldri sjansen til å presantere seg engang, førr han han var allerede plassert I denne berømmelige båsen. Mange av oss vesste korsen reineieran blei behandla, og ordet skitne fjellfinna er bare barnematen I forhold tel ka de ble kalt og fortsatt kailles her hos oss. De fleste veit om sjikaneringa av saman,men ingen tar tel motmæle av hensyn tel bygdedyret. Det er av samme grunn æ vælge å være anonym. Førr å komme tel livs med sånt som dette, må noen tørre å sei I fra. Æ er heilt enig med Siv Røkland om at det må gå an å opptre på en respektfull måte overfor kværainner. Sånne historie må fortælles, ellers vil det bare fortsette. Det er ingen bygde tjænt med. Så tel deg anonyme som sei at du ikke vil tørre å snakke med deinna reindriftsamen før du du kan bli misforstått.Et smil og høre korsen det går kainn vel aldri bli misforstått?

Anonym sa...

Er klar over det, jeg har aldri hadt noe i mot han elle samer generelt! Har alltid smilt til han og vært vennlig! Men det går ikke bare en vei i denne saken, han har vært ganske voldsom han også! Og når han bare får skjemtord fra noen få så er det jo ikke hele øya som gjør det! Flesteparten her er jo vennlige mot han! Faktisk så er den bloghen her like så ille om ikke værre mobbing enn det som han har opplevd! Alle ga han en sjanse her! Og det går ikke på det at han er same eller driver rein! Han har faktisk ikke vist folkeskikk i flere ting han har gjort! Det er bare det at for folk som ikke har tilknytning til øya ikke vet hva som egentlig foregår her og da er det veldig lett å ta siden med den personen de tror er blitt utsatt for rasistiske angrep!

Anonym sa...

Jeg har aldri campet der ute i lang tid, har leid leil. og gjort fra meg i vannklosett, ikke overtatt noens reinflokk, når mine hjelpere har vært der en helg i september, da har de satt opp lavvo i utmarka med tillatelse fra grunneier (noe man strengt tatt ikke behøver ifølge loven) Hilsen dagens reineier på øya.

Anonym sa...

Du har rett i at dette gjelder langtifra alle, men om de som faktisk gjør det og de som støtter slike. Hilsen reineier på øya.

Anonym sa...

Jeg har hverken vært voldsom eller svart på noen sjikaneringer, trakassering eller oppsøkt folk og laget uhygge. Men du har rett i at dette gjelder ikke alle på øya, men om de som faktisk gjør det og de som støtter slikt. En voldsom hilsen fra reindriftssamen.

Siv-Torill A. sa...

Jeg kommer fra Vestlandet og har jobbet i en kommuneadministrasjon i en reindriftskommune i Norge. Jeg må først si at jeg ikke er sjokkert over den historien som fortelles her. Dette er ikke solskinnshistorier, men blir ikke mindre viktig av den grunn. I den kommunen jeg bodde i, var det "mange" som visste at sjikanering av reinsamene pågikk, også i kommunen, men ingen grep inn. I lunsjpauser kunne man rett som det var høre at reineiere ble latterliggjort og vitset om. Sabotasjer på reindriftens driftsmidler var ikke uvanlig, men av hensyn til det som en anonym her kaller «bygdedyret», turte verken samene eller andre å si i fra. Jeg ser hva kommunens representant uttaler om saken i media, der det beklages AT SLIKE HISTORIER BLIR DELT. Ærlig talt, mener virkelig kommunen at reinsamen skulle fortsette å leve med de tilstandene som beskrives? Det blir ytterligere klart for meg at kommunen ikke skjønner alvoret, når de tror at hensikten med saken ikke var å belyse et problem, men å holde identiteten skjult. Hvis det var tilfelle, ville denne saken aldri ha sett dagens lys. Dermed ville den skjulte sjikaneringen ha fortsatt som før. Derfor er det modig gjort at noen tør å la slike opplevelser bli fortalt. Innlegget er skrevet med sylskarp penn og Ja, det svir å høre sånt, men OM det er dette som må til for å bedre forholdene, så håper jeg flere deler opplevelser som dette. Bare senest i går kunne man lese om lignende historie fra Nordland. «Trøsten» får derfor være at Karlsøy ikke er alene om dette problemet. Spørsmålet er HVA man velger å gjøre med sånt. Her må kommunen ta ansvar, og legge til rette for en møtearena der alle kan møtes i siviliserte former. Bare da, kommer man videre!

Randi Kristin sa...

For det første er jeg glad for at jeg fikk tillatelse til å fortelle denne historien. Jeg er enig i at de opplevelser som beskrives her, er alvorlige og ikke minst uakseptabel. Jeg har derfor stor forståelse for at de som opptrer på en skikkelig måte blir sjokkert over å høre at sånt faktisk skjer i eget nærmiljø. Jeg er imidlertid helt uenig med de som hevder at offentliggjøring av reineierens historie bidrar til å stigmatisere et helt samfunn. Tvert i mot er det de som bedriver med sjikanerende adferd som rydder vei for stigmatisering av lokalmiljøet. Risikoen for at slike opplevelser etterhvert når offentlighetens lys, er ene og alene et resultat av at det faktisk skjer. I går kunne man lese tilsvarende historier fra Nordland, men til forskjell fra denne saken foregikk den i full offentlighet på facebook. Sjikanering som foregår i det skjulte, er verre gripe fatt i fordi "mange' vet, men ingen griper inn. I de fleste tilfeller er kostnadene med å fortelle om slike opplevelser så stor, at de fleste reineiere lar være. Det betyr ikke at problemet blir ikke borte av den grunn. At saken har fått oppmerksomhet i media, betyr heller ikke at Karlsøy kommune står i en særstilling når det kommer til slike saker, men at akkurat denne historien skriver seg fra dette området. Dessverre blir reineiere utsatt for sjikane i svært mange kommuner, noe som flere av kommentarene ovenfor viser. Kommunene har derfor et særlig ansvar for å skape gode arenaer for samhandling der det er konfliktfylte forhold. Jeg forutsetter også at kommunen er sitt ansvar bevisst i forhold til også å ivareta og tilrettelegge for reindriften som en av kommunens næringer. Jeg håper også at lokalmiljøet tar et ansvar, der de synliggjør at sjikanering av venner, naboer eller andre i nærmiljøet ikke aksepteres. På denne måten bidrar man til å skape trivsel for alle som ønsker å bo på øya.

lilleno sa...

Jeg er mer opptatt av hva NRL gjør i denne saken. For det var dit reindriftsutøveren henvendte seg, til NRL ved en av deres ansatte for å få snakket tenker jeg, kanskje for å få hjelp til å løse denne problemstillingen.
Ifølge blogginnlegget skal han oppleve sin egen sikkerhet truet, og det er veldig alvorlig. Han har opplevd hærverk, sjikane, og sabotasje av sin næringsvirksomhet, etter det man kan lese seg til i innlegget.
Hva rådet så NRL han til å gjøre? Ble det fra NRL sin side tatt kontakt med reindriftsforvaltningen hos Fylkesmannen, for å få bistand? Tok NRL kontakt med kommunen for å gjøre de oppmerksomme på situasjonen? Siden de skal være seg sitt ansvar bevisst? Tenkte noen på at det kanskje kunne være en ide å hjelpe reindriftsutøveren med å komme i dialog med det lokale utviklingslaget, slik at man kunne sette seg ned og finne en løsning på problemene. Det påpekes her at lokalmiljøet har et ansvar, og utviklingslagene er de som opptrer som en kontakt mellom næringslivet og innbyggere, og også som en kontakt opp mot kommunepolitikere. Så, hvem tok NRL kontakt med, hva gjorde de for å bistå reindriftsutøveren i denne for han ganske så fortvilte situasjonen?
Det er å anta at NRL har erfaring med slike saker, siden de er en interesseorganisasjon og skal fungere som et serviceorgan for medlemmene.
Gjorde de da noe mer enn å skrive om dette i sin private blogg?

Mvh Mona Pedersen
Ordfører i Karlsøy

Georges Midré sa...

Siden det bare er en butikk på Rebbenesøy er det ikke vanskelig å forstå hvilken handelsmann det var som satte en stopper for hetsen som foregikk der. All honnør til Johnny!

Ellers tar ordfører Mona en nokså tilbakelent posisjon her, ved bare å peke på NRL. En kunne like godt spørre hva kommunen vil gjøre i saken. For 5 år siden laget Norut en utredning om reindriften i Karlsøy kommune som siden ble behandlet i kommunestyret i forbindelse med kommuneplanen av 2012. Hva med å ta fram denne og ta initiativ til dialog mellom partene?

Konflikten mellom fastboende og reindriften er ikke et nytt fenomen. De som er interessert i historie kan finne fram til tidsskriftet Heimen nr. 1, 2014.

lilleno sa...

Dette er ikke en tilbakelent posisjon, dette er en forbauset posisjon!
Jeg har ikke, og kommer heller ikke til å gjennomgår alle utredninger og tidligere kommunestyresaker langt tilbake før min tid som ordfører, dagene er faktisk ikke lange nok til det. Men det jeg gjør er å ta tak i de aktuelle sakene som kommer inn til kommunen, og det er der forbauselsen kommer, hvorfor tok ikke NRL kontakt etter at de fikk denne henvendelsen? Hvorfor er det kommunen som må ta kontakt med kontoret i Tromsø, etter at vi har fått vite om dette i en blogg?

Vi har vært i kontakt med utviklingslaget, som jobber med et møte hvor reindriftsforvaltningen hos fylkesmannen er representert og kan bistå. Hvorfor kunne ikke NRL ta det initiativet når de satt på denne informasjonen? Det er et spørsmål som jeg mener at NRL må besvare.
Ved å unnlate å gjøre nettopp det, og bruke en privat blogg for å fortelle om saken, fra et ganske ensidig ståsted, så har faktisk NRL sitt eneste bidrag vært å lage et dårlig grunnlag for dialog.
Men igjen, det skal NRL selv få gjøre rede for, det er greit å få konstatert om det er dette som er deres modus operandi når medlemmer tar kontakt.

Mvh
Mona Pedersen
Ordfører i Karlsøy

Siv - Torill A. sa...

Jeg blir både trist og provosert over å se hvordan ordfører i Karlsøy kommune stikker hodet i sanden i denne saken. I stedet for å ta avstand fra slik opptreden og fortelle hva kommunen akter å gjøre, går ordfører rett i strupen på NRL som et forsvar for egen unnfallenhet. Jeg har ingen interesse i å høre om hva NRL eller andre burde og ikke burde gjøre, fordi de har ikke ansvar her. Jeg er derimot interessert i å høre hva ordfører vil forta seg for å komme til livs forholdene på Rebbenesøy. Ansvaret ligger ene og alene hos kommenen. Sjikane av reinsamene er ikke av ny dato, og kommunen har etter det jeg kan se vært kjent med situasjonen i lang tid. I media har jeg lest kommentar fra tidligere reineier på Rebbenesøy som fortalte at barna på øya fikk forbud mot å leke med de samiske barna. Da snakker vi om 15-20 åe tilbake i tid. Er dette greit? Og hvem sitt ansvar er dette? Når du som ordfører går ut i media og sier at det er uheldig at slike saker blir publisert, må jeg spørre om problemet ville vært borte da? Ute av øye, ute av sinn?! Kommunen med ordfører i spissen har ikke annet å gjøre i denne saken enn å legge seg flat og handle deretter!!!

Randi Kristin sa...

Svar til Ordfører Mona Pedersen:

Jeg må først få understreke at dette ikke er NRLs blogg, men min private blogg der jeg på fritt grunnlag skriver om saker som opptar meg, enten det omhandler politikk, samfunnskritikk eller annet. For det andre er ikke denne saken fremmet ovenfor NRL med anmodning om oppfølging. Om det hadde vært slik, ville den ikke ha blitt omtalt her. Mindre vesentlig, men nevnes likevel siden Ordfører er opptatt av dette, er at vedkommende reineier heller ikke medlem av NRL. Saken blir ikke mindre viktig av den grunn. Det som formidles her, er basert på personlige opplevelser fra en av Karlsøy kommunes næringsutøvere, og som er fortalt under en uformell samtale.

Som både Georges Midré og Siv-Torill påpeker, er problemstillingen som beskrives ovenfor ikke ny av dato. Denne saken har sitt utgangspunkt i konflikter om arealbruk, og hvor problemstillinger tilknyttet dette er adressert kommunen som arealforvalter ved flere anledninger. Ordfører skulle derfor være godt kjent med forholdene i gjeldende reinbeitedistrikt. Det er derfor overraskende at Ordfører mener det er uheldig av slike saker løftes og media. I stedet for å ta avstand fra de forholdene som beskrives her, er Ordfører "...mer opptatt av hva NRL gjør i denne saken". Dette kan ikke oppfattes på annen måte enn en ansvarsfraskrivelse fra kommunens side.

Kommunene har det hele og fulle ansvaret for å påse at deres innbyggere, uansett næringstilknytning eller kulturell bakgrunn, skal kunne utvikle sine næringer og finne tilhørighet i lokalmiljøet. Når kommunen ikke griper fatt i saker som dette, gir det grobunn i lokalmiljøet, som etter hvert også overføres til barna. På denne måten blir det et vedvarende samfunnsproblem.

Det som imidlertid synes positivt, er at Ordfører (såfremt jeg ikke har misforstått Ordførers uttalelser i samiske media), vil følge opp saken gjennom et felles møte der både kommunen som arealforvalter, Fylkesmannen som regional reindriftsforvaltning, lokalbefolkning og reindriften deltar. Jeg håper det blir skapt gode rammer for dette møtet.
Gode råd kan sikkert også innhentes fra tidligere Ordfører i Tromsø, Jens Johan Hjort.

Anonym sa...

Du mener tidligere ordfører i Tromsø, Jens Johan Jompa Hjort, vel?...