tirsdag 4. juni 2013

Jørn Are Gaski og samisk verdivalg

Under debatten om sametingsrådets beretning den 3. juni 2013 tok parlamentarisk leder i AP, Jørn Are Gaski, ordet for at kommende sametingsvalg (og stortingsvalg) vil være et verdivalg mellom høyre og venstrefløyen i norsk politikk.  

Gaskis definisjon av samisk verditenkning fikk meg til å tenke på et etikkseminar som ble avholdt i 2008, hvor blant annet Asta Balto holdt et foredrag om samiske verdier. Hun stilte spørsmål om hvilket samisk verdigrunnlag Sametinget har utviklet i sin eksistensperiode og om Sametinget kan sies å være et forbilde for de underliggende samiske institusjonene i tilknytning til disse verdiene.  

Balto konkluderte med at mangelen på grunnleggende samisk verdigrunnlag har ført til at det samiske samfunnet i stor grad har tilpasset seg innenfor det norske systemet. Med Gaskis uttalelser i går, har også den norske verditenkninga fått rotfeste i sametinget. 

Sametingets virksomhet skal og må være tuftet på de samiske verdiene, og Sametinget må derfor fortsette jobben med å være et fritt og selvstendig urfolksparlament. 

Mitt håp for den samiske framtiden er at man ALDRI kommer dit hen at verdivalget i Sametinget vil handle om en avveining mellom høyre og venstresiden i norsk politikk. Det er derfor viktig at Sametinget bruker neste fireårsperiode på å definere hvilket samisk verdigrunnlag sametingets virksomhet skal tuftes på, slik at parlamentet ikke ender opp som et norsk partikontor på sikt.

Ingen kommentarer: