tirsdag 24. februar 2009

Torill Bakken og reindriften

Sametingsrepresentant for Finnmarkslista, Torill Bakken, uttaler at det er en skam at reindriften som en samisk næringsgruppe får ”overkjøre et annet samisk lokalsamfunn” mens ”lokalsamfunnet står helt maktesløs tilbake”. Bakken mener både reindriftsloven og reindriftens rettigheter må under lupen, bl.a fordi reindriften ”tar rettigheter fra andre samer”. Bakkens uttalelser føyer seg inn i rekken av hennes mange utfall mot reindriften.

Jeg kan ikke annet enn beklage at Bakken gjennom disse uttalelsene for det første stiller spørsmål til samiske rettigheter, i dette tilfellet reindriftens rettigheter, og nører opp om konflikter mellom reindriften og andre interesser. Selv om man som folkevalgt representerer ulike interesser og næringer, mener jeg det er en plikt for alle å påse at man ikke er med å skape/forsterke konflikter innad i det samiske samfunnet og i forhold til det øvrige samfunn.

Uten at jeg har lest Lagmannsrettens dom i Nervei-saken, antar jeg de har gjort en grundig vurdering som ledet til at reindriften vant fram med sine anførsler. Man kan være så uenig eller enig i resultatet som man bare vil, men derfra å hamre løs på en næring og gi den skylden for at nærmest all næringsutvikling i Finnmark er stoppet opp, tar jeg fullstendig avstand fra.

2 kommentarer:

Anonym sa...

Helt enig med Randi. Jeg synes det er rart at Torill Bakken med alt sitt snakk om likeverd mellom de samiske gruppene hamrer løs på reindrifta på denne måten. Har ikke reindrifta samme rett som alle andre til å hevde rettigheter? Så er det jo opp til domstolene å avgjøre rettighetsspørsmålet....

Anonym sa...

Men nå har vel reindrifta "bedre" rett gjennom reindriftsloven, mens alle andre ikke har så veldig mye rett...eller?

MH