tirsdag 10. februar 2009

En øm og verkende tå...

APs nominasjon i Ávjovárre valgkrets skapte et internt kaos som kuliminerte ved at APs partisekretær Martin Kolbergs stilte krav om ny nominasjon. Dette ble støttet av APs fylkeslag. Nominasjonen ble underkjent fordi valget ikke var i henhold til kjønnsbalansen. Når det gjelder spørsmålet om kjønnsbalanse og likestilling er vi alle enige om at det er viktig å påse at det ikke blir overvekt av ett kjønn på de ulike sametingslistene. Dette er så selvfølgelig at jeg ikke skal gå nærmere inn på den problemstillingen.

Det som er mer interessant i denne sammenhengen er de mekanismene som kommer til uttrykk når en partiavhengig sametingsgruppe går utover moderpartiets vedtekter. APs sametingsgruppe har hevdet sin frie og uavhengige rolle i forhold til AP sentralt, men denne saken viser nok engang at dette er en sannhet med modifikasjoner. Dette understøttes forøvrig av Aps forumsleder i valgkretsen, som klart uttrykte i media at han hadde gitt beskjed til forumsstyret at "vi er nødt til å følge Aps regler..".

Når det gjelder APs samepolitiske valgprogram er det heller ikke fritt fram, da valgprogrammet må godkjennes av APs Landsstyre. Det kan bety at gode samepolitiske saker som står i strid med APs grunnsyn ikke vil bli godkjent. Da er vi ved kjernen av mitt lille resonnement. Hvor fri og uavhengig er APs sametingsgruppe i sitt arbeid, når det de foretar seg må ligge innenfor rammene av hva Youngstorget måtte mene? Sametinget skal være et fritt og uavhengig parlament, der samiske saker skal kunne fremmes uten at et norsk parti skal sette skranker for hva som er samepolitisk akseptabelt eller ikke. Jeg vil anta at dette er en situasjon som APs sametingsgruppe heller ikke kan leve med i lengden, såfremt man har en reell målsetning om å fremme de samiske interessene og skape trygge vilkår for den samiske samfunnsutviklingen.

Jeg antar at når APs nestleder la bredsiden til i forhold til Ailis uttalelse i nominasjonssaken, var det fordi Aili traff en øm og verkende tå i AP organisasjonen.

4 kommentarer:

Randi Kristin sa...

Jeg registrerer forresten at det i media fremkommer at nominasjonskaoset i Ávjovárri AP sannsynligvis ikke er begrunnet ut fra ønsket om likestilling, slik AP til nå har fremstilt det. Nå går lokallaget i Finnmark Arbeiderparti ut å sier at de ønsker en annen president enn Egil Olli, fordi han som leder av FEFO ikke var lydhør ovenfor Finnmark fylkeskommune (og dermed egne partifeller). Dette er ytterligere en indikasjon på at partipisken i AP svir hardt ovenfor ulydige pertifeller i sametingsgruppa!

Anonym sa...

Ja det er interessant at helga og martin "dresserer" Aili... Hva sier det om rangordningen i AP.... Olli kan ikke engang håndtere sin egen oposisjon, men Youngstorget hjelper ham med det også! Veldig "bra"!

Randi Kristin sa...

Vel, dagens oppslag i media viser i klartekst at likestillingsargumentet ikke var utslagsgivende for omvalget i Ávjoárri AP, jfr. sameradioen
http://www.nrk.no/kanal/nrk_sami_radio/1.6475378

Lars-Nila Lasko sa...

Intressant nomination i AP Ávjovárri. Är det inte så att just nu är det populärt att hänföra mycket till jämställdhet trots att själva frågan inte handlar om jämställdhet. Det ser mer positivt ut så?
Tycker Lars-Nila Lasko
www.samiworld.has.it