søndag 13. juli 2008

Om NSRs manglende styring...

Visepresident Marianne Balto uttalte den 10. juli d.å. at NSR manglet styring i den perioden de satt i posisjon i sametinget, underforstått at idét AP overtok makten i samenes parlament ble orden i sakene. Retorikken er i kjent AP-stil, der de i mangel av egen ideologi hamrer løs på sin politiske motstander i håp om å lede oppmerksomheten bort fra det som utgjør kjernen for Baltos uttalelser. Kjernen er kort sagt at AP ikke har produsert noen samepolitiske saker den tiden de har sittet i posisjon. I stedet har de holdt hodet over vannet med å fremme saker som nærmest var ferdigprodusert av NSR før regjeringsskiftet høsten 2007.

Baltos uttalelser om NSRs udugelighet kommer beleilig i forhold til at AP to dager senere fremmer en skryteliste gjennom media over hva de har fått gjennomført de 10 månedene de har regjert. Komisk er det når så og si samtlige av disse sakene er – NSR-saker. Enda mer komisk blir det når AP i tillegg fremhever seg selv som styringsdyktig og produsenter av en selvstendig samepolitikk.

Det nærmer seg valg med raske skritt, hvor det selvfølgelig er viktig for AP å vise til resultater av sin politikk. Men det blir både desperat og direkte uredelig når AP fremmer NSRs saker som sine egne, noe som kun er egnet til å føre potensielle velgere bak lyset. Sannheten er at Aps rolle hittil har vært å sette sitt stempel på ferdigproduserte NSR-dokumenter. Dette kan verken sies å være styringsdyktig eller selvstendig, og viser med all tydelighet manglende politisk ryggrad. Dette poengterte jeg allerede like etter at sametingspresident Egil Olli hadde holdt sin første nyttårstale, en tale som var totalt ribbet for visjoner. Noen mente at AP ikke hadde blitt ordentlig «varm» i rådstrøya, og at de trengte mer tid. Nå er det snart gått et år siden AP overtok makten i sametinget, og de har fortsatt ikke produsert en eneste selvstendig sak.

Når AP ikke tør å utfordre NSR i viktige samepolitiske saker eller fremme egne saker, viser dette ikke bare manglende styring og selvstendighet, men synliggjør også at makten og egne posisjoner går foran utviklingen av en egen samepolitisk plattform. Dette bør alle merke seg som har tenkt å stemme til sametingsvalget. Ap har tidligere karakterisert NSR som maktkåte, men jeg antar det vil gå en god stund før de tør uttale seg tilvarende da AP med all tydelighet gjort det klart at de heller vil være marionetter for NSRs politikk enn å gi fra seg makten. Sånt blir lagt merke til!

Ingen kommentarer: