tirsdag 23. september 2008

5. minutters komitémøte

I inneværende komitéuke kan man gjennom media lese at Oppvekst- og utdanningskomitéen brukte 5. minutter på å sluttbehandle komitéens eneste sak. Dette får meg til å tenke tilbake på visepresident Marianne Baltos mediautspill i sommer hvor hun karakteriserte NSR som styringsudyktig og uten en selvstendig politikk. I den sammeheng påpekte jeg i et blogginnlegg at de sakene AP har flytt på hittil, er saker som NSR initierte før regjeringsskiftet i 2007. Nå kan det tyde på at disse er i ferd med å ta slutt siden saksmengden til komitémøtene blir stadig tynnere. Det faktum at komitéer sitter arbeidsledig, slår dermed sterkt tilbake på visepresidentens karakteristikker av NSR som styringsudyktig og uselvstendig. Dette viser klart at AP ikke makter å produsere samepolitiske saker på et selvstendig grunnlag. Det viser også at AP-rådet ikke har god nok kjennskap til hva som rører seg i det samiske samfunn. Hvis så hadde vært tilfelle, ville komiteene vært fullbooket for hele møteuka.

APs rådsmedlem Jørn-Are Gaski forsøker å forsvare den tynne saksmengden med å tildele møtelederen en del av ansvaret. Dette blir en håpløs ansvarsfraskrivelse, da det faktisk er sametingsrådets oppgave å fremme saker til møteleder som han igjen videreformidler til komitéene.

3 kommentarer:

kirsti guvsám sa...

- og møtelederskapet har jo oversendt alle sakene til komiteene som er kommet fra sametingsrådet sier jo plenumsleder Jarle Jonassen. Så da har ikke rådet produsert flere saker..
http://www.nsr.no/website.aspx?displayid=18987

Randi Kristin sa...

Jeg hørte intervju med Bjarne Store Jakobsen, hvor han i mangel av gode argumenter forsøkte å dreie bort fokuset fra 5-minutterssaken ved bl.a å vise til Dagbladføljetongen om sametingets økonomi. Gamle saker kan ikke på noen måte forsvare at AP faktisk ikke makter å produsere samepolitikk. Nå er det AP som sitter i posisjon, og det er dermed de som kan fremme saker som er viktig for det samiske samfunn. Store-Jakobsen mente NSR svekker sametingets renommé ved å trekke denne saken fram i media. Da vil jeg bare minne Store-Jakobsen om at de utspill AP bl.a hadde i media i forbindelse med Dagbladsaken heller ikke var særlig egnet til å styrke sametingets omdømme.

Anonym sa...

Jaja, det gamle ordtaket om at kua ikke husker at hun selv har vært kalv, passer vel veldig godt til situasjonen på Sametinget. Hvis du leser hva sametingsråd Hilde Nyvoll Vangen sier i gårsdagens Sagat om at det er en helt ny samepolitisk situasjon at opposisjonen kritiserer sametingsrådet, så blir det nesten hysterisk morsomt. Jeg vet i hvert fall ikke om jeg skal le eller gråte...